شهدای دفاع مقدس

شهدای دهستان لاویج

محمد علایی
محمد علایی
ﺯاﺩﮔﺎﻩ : لاویج-کیاکلا / ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ : 1344
محل شهادت : فاو (والفجر 8) / تاریخ شهادت : 1364-11-21

ناصر کریمی
ناصر کریمی
ﺯاﺩﮔﺎﻩ : لاویج-ملاکلا / ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ : 1343
محل شهادت : مهاباد-سردشت / تاریخ شهادت : 1363-1-15

حافظ عقیلی
حافظ عقیلی
ﺯاﺩﮔﺎﻩ : لاویج-ملاکلا / ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ : 1340
محل شهادت : مریوان / تاریخ شهادت : 1366-03-13

عباس عقیلی
عباس عقیلی
ﺯاﺩﮔﺎﻩ : لاویج-ملاکلا / ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ : 1346-06-30
محل شهادت : مریوان / تاریخ شهادت : 1364-12-07

محمد نائیجی
محمد نائیجی
ﺯاﺩﮔﺎﻩ : لاویج-ملامحله / ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ : 1334
محل شهادت : عملیات بیت المقدس 2 / تاریخ شهادت : 1366-11-10

علی اکبر عقایی
علی اکبر عقایی
ﺯاﺩﮔﺎﻩ : لاویج-کرچی / ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ :
محل شهادت : / تاریخ شهادت :

ایرج کیانی
ایرج کیانی
ﺯاﺩﮔﺎﻩ : لاویج-رییس کلا / ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ : 1347-4-1
محل شهادت : شرهانی - نهر عنبر / تاریخ شهادت : 1367-4-21